Klauzula informacyjna

Na podstawie  art. 13 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuję Panią / Pana, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej również „ADO”) jest Czesław Goszyc prowadzący działalność gospodarczą: HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH CZESŁAW GOSZYC, ul. Miarki 82, 43-250 Pawłowice, REGON 271104962
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy  w sprzedaży /kupnie na podstawie 6 ust. 1 lit. b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 3. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub wymagany przepisem prawa, nie dłużej jednak niż 5 lat lub do przedawnienia dochodzenia roszczenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:
  • pracownikom i współpracownikom spółki, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych
   i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe,
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz wymogiem koniecznym, gdy przesłanką przetwarzania danych jest zawarta między stronami umowa
 9. niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Polityka cookies

 

 1. Administratorem Serwisu http://hmbgoszyc.pl jest firma  HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH CZESŁAW GOSZYC, ul. Miarki 82, 43-250 Pawłowice, REGON 271104962
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  – poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);http://hmbgoszyc.pl
  – poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

   

  INFORMACJE W FORMULARZACH

   

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim .
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

   

  Pliki Cookies

  Ciasteczka (ang. cookies) ? niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. (źródło: pl.wikipedia.org)

   

  Rodzaje plików „cookies”, które używamy

   

  Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak profil użytkownika, czy pola formularzy. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pliki „cookies” dzielimy na dwa rodzaje: „sesyjne” oraz „stałe”.
  „Pliki sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Pliki stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ręcznego usunięcia.

  Jak zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików „cookies”?

   

  Wybierz rodzaj przeglądarki, której używasz:

  • Google Chrome – ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Microsoft Internet Explorer – ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Mozilla Firefox – ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Opera – ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Safari – ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

  Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.